top of page
  • Foto van schrijverRinke Huisman

Drawing the future

Een simpele vraag, gesteld aan kinderen over de hele wereld: teken je toekomstige baan. Waarom? Omdat het goed is om kinderen hierover na te laten denken en omdat het ons iets vertelt over het perspectief dat kinderen hebben van de wereld.Uit het onderzoek in Engeland komen een aantal interessante bevindingen:


  • Veel kinderen tekenen een beroep waar later, naar verwachting, geen behoefte meer aan is.

  • Het meest verontrustende resultaat uit dit onderzoek is dat met name de kinderen uit achtergestelde gezinnen een referentiekader hebben die gelimiteerd is tot het beroep van hun ouders.

  • 21% van de ondervraagde kinderen gaf aan een sportman/vrouw te willen worden. De onderzoekers vragen zich terecht af: als kinderen dit perspectief voor ogen hebben, kunnen ze dan het belang wel zien van rekenen of techniek op school en willen ze daar dan genoeg inspanning voor leveren?

  • De tekeningen laten ook duidelijke genderpatronen zien. Jongens hebben een voorkeur voor het werken met dingen, meisjes lijken de voorkeur te geven aan het werken met mensen. Meer dan vier keer wilde het aantal jongens ingenieur worden in vergelijking tot meisjes, en bijna het dubbele aantal jongens trok wetenschapper aan als hun toekomstige baan in vergelijking met meisjes in het onderzoek.


Conclusies die getrokken worden uit het onderzoek waar ik mij goed in kan vinden zijn:


- Kinderen een beter beeld geven van de carrièremogelijkheden in de wereld is niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het gaat er ook om het potentieel van de volgende generatie volledig te benutten. In een tijd waarin onze economieën op ieders bijdrage rekenen, kunnen we ons niet veroorloven dat kansarme jongeren zichzelf uitsluiten van een carrière die ze met succes kunnen nastreven. Wanneer kinderen iemand kennen die iets bereikt heeft binnen het vakgebied dat zij ambiëren, blijkt dit een sleutel tot succes te zijn.


- Meer technieklessen geven is niet de oplossing. De vraag is eerder hoe je leren van wetenschap relevanter kunt maken voor kinderen en jongeren, onder meer door hun kijk op de wereld te verbreden door hen een grotere bekendheid te geven aan een breder scala aan beroepen. Sowieso moet je je onderwijs zoveel mogelijk relevant en betekenisvol maken.


- Studiebegeleiding in het voortgezet onderwijs komt veel te laat. Uit de tekeningen van de kinderen wordt duidelijk dat deze gebaseerd zijn op aannames rondom hun eigen dagelijkse ervaringen, die worden gevormd door ideeën rond geslacht, etniciteit en sociale klasse.


Dus de toekomst zal meer basisscholen nodig hebben met leraren die kinderen helpen hun toekomst te zien en een waarde van leren die verder gaat dan alleen kennisverwerving.


En, dit zou zomaar een quote van Habits of Mind kunnen zijn:


"In het klaslokaal moeten ontmoetingen plaatsvinden met ontwerpers van fantasierijke problemen om zo de rijkdom die de wereld te bieden heeft te onderzoeken."

Het is duidelijk dat scholen dit niet alleen kunnen doen, maar dat ze wel een sleutelrol kunnen spelen. Dus haal die buitenwereld naar binnen in je school en geef de leerlingen het perspectief dat alles mogelijk is!


Naar een artikel van Andreas Schleicher

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page