OOg

Missie

Het traditionele onderwijs en het bedrijfsleven spelen (nog) te weinig in op nieuwe ontwikkelingen en theorieën die er zijn over leren leren en het optimaal benutten van vaardigheden en talenten. De missie van OOg is om dit onder de aandacht te brengen en mensen/organisaties te bewegen zodat niet alleen kennisoverdracht centraal staat maar ook de soft skills. OOg gelooft dat dit leidt tot nieuwe inzichten en een verbetering van de kwaliteit van onderwijs en werk!

OOg adviseert op het gebied van:

 • Ontwikkeling visie op leren, een leven lang leren
 • Implementaties van nieuw opleidingsbeleid
 • Samenwerken in een team (Lencioni)
 • Werken met theorie U (Otto Scharmer)
 • Talentontwikkeling, soft skills, denkvaardigheden etc.
 • Zelfsturende organisaties
 • Virtueel werken

OOg ontwerpt leeroplossingen voor onderwijsinstellingen en andere organisaties:

 • Eigen lesmateriaal, lesprogramma's, leerlijnen en methodes (basisonderwijs)
 • Trainingen, workshops, E-learning, blended learning en presentaties (onderwijsinstellingen, bedrijfsleven)
 • Modules, opleidingen (voortgezet onderwijs, mbo, hbo en bedrijfsleven)
 • Educatief materiaal voor het ontwikkelen van applicaties, software en gamification (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
 • Educatieve teksten voor magazines, websites, nieuwsbrieven en boeken enz.

Visie

In de 19e eeuw was men ervan overtuigd dat intelligentie in onze genen en chromosomen zat. Om je vermogen van intelligentie te meten zijn er veel tests en methodieken ontwikkeld zoals de IQ test. Men zag hun intelligentie als onveranderlijk en over de uitslag van zo’n test viel niet te twisten.

Een nieuwe visie ontstond. Het geloof dat intelligentie getraind kon worden nam steeds meer toe. Door het leren van nieuwe vaardigheden, te reflecteren en te blijven proberen was groei merkbaar. Intelligentie werd steeds meer beschouwd als flexibel en iets dat afhankelijk was van haar omgeving.

Leren in de 21e eeuw bestaat niet alleen maar uit kennis. De toekomst is onvoorspelbaar en vraagt om nieuwe vaardigheden. Interessant om te weten is niet hoeveel kennis iemand kan reproduceren maar hoe die met problemen omgaat. Heeft hij het vermogen om problemen te analyseren, strategieën te bedenken, kansen te zien en te putten uit opgedane kennis en eerdere ervaringen? Geeft hij snel op of gaat hij door tot in perfectie. Is de uitkomst van een probleem het belangrijkst of kan hij genieten van het leerproces wat eraan vooraf gaat? Heerst er een werkcultuur, of een leercultuur?

Wat OOg betreft is het een #levenlangleren