"

OOg

Missie

OOg staat voor onderwijs en ontwikkeling en is er voor iedereen met een educatief uitgangspunt in binnen- en buitenland. Het traditionele onderwijs speelt (nog) te weinig in op nieuwe ontwikkelingen en theorie├źn die er zijn over leren leren en het optimaal benutten van vaardigheden en talenten. De missie van OOg is om dit onder de aandacht te brengen en mensen/organisaties te bewegen. OOg gelooft dat dit leidt tot nieuwe inzichten en een verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs!

OOg is er voor:
- het ontwikkelen/ontwerpen van eigen lesmateriaal, lesprogramma's, leerlijnen en methodes
- het beschrijven/ontwikkelen van trainingen, presentaties en workshops
- het schrijven van (educatieve) teksten voor uw website/nieuwsbrief/boek enz.
- copywriting en het corrigeren en redigeren van teksten
- het leveren van educatief materiaal voor het ontwikkelen van applicaties en software in het basisonderwijsVisie

De maatschappij verandert in een rap tempo en wordt steeds digitaler. Daarbij mag het onderwijs niet achterblijven. Leerlingen worden niet meer opgeleid voor een baan, maar voor het leven. Dit brengt heel andere vaardigheden met zich mee. Met kennis alleen kom je er niet meer. Er is zoveel te kiezen in het leven en dat vraagt een goede begeleiding. Wanneer leerlingen al vroeg beginnen met het ontwikkelen van hun talenten kunnen zij veel bewuster keuzes maken die toekomst bepalend zijn. Bovendien wordt leren leuk en is werken vanuit je passie een grote speeltuin!

Talentontwikkeling, het staat nog niet in de Van Dale maar voor OOg is het een van de kernbegrippen van de visie die ze uitdraagt. Het is een term die zo nu en dan boven komt drijven binnen de onderwijsvernieuwingen. Helaas ook in negatieve zin met het gebrek aan talentontwikkeling.
OOg vindt dat talentontwikkeling de fundering moet vormen van gedegen onderwijscultuur binnen een school/instelling. Daarbij gaat zij uit van de volgende basiselementen:
1. Leerklimaat
2. Persoonlijke groei
3. Experts


Talentontwikkeling, waarom?
OOg gelooft dat er in ieder mens een bepaald talent schuilt. Het bewust worden van je eigen talenten zal je sterker maken. Je kan situaties beter inschatten, je staat steviger in je schoenen, je durft meer risico’s te nemen en je hebt meer zelfvertrouwen. Wanneer leerlingen al vroeg beginnen met het ontwikkelen van hun talenten kunnen zij veel bewuster keuzes maken die toekomst bepalend zijn.
OOg vindt dat iedereen de kans moet krijgen om op deze ontdekkingstocht hun interesses en vaardigheden te exploreren. Helaas krijgt niet iedereen die kans. Het ontbreken van kennis, geld en begeleiding of de aanwezigheid van emotionele blokkades kunnen deze ontwikkeling belemmeren.