vrijdag 28 november 2014

Een verschillende aanvliegroute, met hetzelfde doel: leerlingen een stem geven

De ontmoeting tussen Rikie van Blijswijk (expert op het gebied van Essential Schools) en Rinke Huisman (Habits of Mind Nederland) was onvermijdelijk, maar vroeg ook om afstemming. Na een eerste inspirerende middag was er voldoende raakvlak om met elkaar een volgende stap te zetten: een workshop geven op het symposium Stem van de Leerling in Rotterdam. Rinke vertelt in dit blog over het ontstaan en de gevolgen, over de verschillen en de overeenkomsten. Haar conclusie: ‘We dienen eenzelfde doel.’

donderdag 20 november 2014

Lancering website Habits of Mind Nederland

Met de aftrap van de 1e workshopronde op het symposium 'Stem van de leerling' is tevens de (nieuwe) site van Habits of Mind Nederland gelanceerd: www.habitsofmind.nl

De 16 habits