dinsdag 3 september 2013

Talentontwikkeling, een nieuw woord


Talentontwikkeling, het staat nog niet in de Van Dale maar voor OOg is het een van de kernbegrippen van de visie die ze uitdraagt. Het is een term die zo nu en dan boven komt drijven binnen de onderwijsvernieuwingen. Helaas ook in negatieve zin met het gebrek aan talentontwikkeling
OOg vindt dat talentontwikkeling de fundering moet vormen van gedegen onderwijscultuur binnen een school/instelling.Daarbij gaat zij uit van de volgende basiselementen:


Het leerklimaat op een school is heel belangrijk. Daarmee doel ik niet op een veilige en rijke leeromgeving (dat zijn randvoorwaarden). Met het leerklimaat bedoel ik een zekere mate van leergierigheid dat de hele school ademt. Een klimaat waarin leerlingen (en leerkrachten): vanuit een intrinsieke motivatie doelen voor zichzelf stellen, fouten mogen maken en daarvan leren, een doorzettingsvermogen laten zien omdat ze niet willen opgeven en genieten van het leerproces dat ze doormaken. 

Vervolgens kunnen de leerlingen vanuit dit leerklimaat een persoonlijke groei doormaken. Hierbij hebben ze een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen leerproces. Ze leren zichzelf kennen, hun valkuilen en hun talenten. Ze handelen met inzicht en zijn bewust van hun gedrag. Ze kunnen reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen. Ze volgen hun eigen ontwikkeling, zien mogelijkheden en bedenken oplossingen. Ze ontwikkelen denk- en leervaardigheden waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Met deze kennis zijn ze klaar om de wereld te verkennen. Door een divers aanbod van gastsprekers, workshops, ateliers, excursies, experts enz. krijgen de leerlingen een kans op talentontwikkeling. Ze proeven, zien, ruiken, voelen, ervaren, beleven en ontdekken wat de wereld allemaal te bieden heeft. En andersom, wat zij de wereld allemaal te bieden hebben.  

Dit alles kan bijvoorbeeld bereikt worden door de Habits of Mind als taal binnen de school door te voeren. Het vraagt van iedereen een enorme toewijding en passie voor het vak, maar dat willen we toch ook juist uitstralen?


Talentontwikkeling, waarom?
OOg gelooft dat er in ieder mens een bepaald talent schuilt. Het bewust worden van je eigen talenten zal je sterker maken. Je kan situaties beter inschatten, je staat steviger in je schoenen, je durft meer risico’s te nemen en je hebt meer zelfvertrouwen. Wanneer leerlingen al vroeg beginnen met het ontwikkelen van hun talenten kunnen zij veel bewuster keuzes maken die toekomst bepalend zijn.
OOg vindt dat iedereen de kans moet krijgen om op deze ontdekkingstocht hun interesses en vaardigheden te exploreren. Helaas krijgt niet iedereen die kans. Het ontbreken van kennis, geld en begeleiding of de aanwezigheid van emotionele blokkades kunnen deze ontwikkeling belemmeren.