vrijdag 31 mei 2013

Habits of Mind als taal

De Habits of Mind passen in een patroon van educatieve trends en programma's die een gemeenschappelijke filosofie van onderwijs delen. Een filosofie richting een breder en meer panoramisch levenslang leren. Wanneer het hele team van een school de Habits of Mind adopteert worden niveaus en vakgebieden overstegen. De visie leidt tot een consistente en vertrouwde leeromgeving. Een klein voorbeeld: In experimentele programma's en praktische schoolhervormingen zien we dat wanneer leerlingen over een langere periode worden behandeld als intelligente wezens, ze ook echt slimmer worden!

dinsdag 7 mei 2013

Gedicht

"Anders dan anderen
Maar toch weer gewoon
Uniek met een talent
Dat ben jij en dat zijn zij
Hetzelfde, op een andere manier
Gewoon er zijn, dan ben je hier"