donderdag 12 december 2013

Wat we kinderen afnemen....

John Edwards and his wife Sandra Russell's poem about: 'the things we steal from children'

 

vrijdag 22 november 2013

Our kids are the future

Kinderen zijn zo onbevangen als ze naar de wereld kijken. Ze zien mogelijkheden, hebben hoop en vertrouwen, ze zijn positief. Dat moeten we koesteren!Ainda dá Tempo (There is still time) from Ainda da tempo on Vimeo.

dinsdag 5 november 2013

Wat is goed onderwijs?

Een van de meest gestelde vragen in het boek 'Het alternatief' (Evers & Kneyber 2013) en in de laatste onderwijsdebatten is: Wat is goed onderwijs? Een simpele vraag met veelal complexe antwoorden. OOg heeft ook nagedacht over deze vraag - en er vanuit gaande dat scholen als belichaming van een rijke leeromgeving in de toekomst nog steeds bestaan en leraren meer dan alleen maar uitvoerders van opgelegde structuren, protocollen en onderwijsvormen zijn - is ze tot het volgende antwoord gekomen.

Goed onderwijs is....


Een plek waar leerlingen én leraren leren. Waar bestuursleden, directie en ouders leren. Van elkaar, met elkaar, over elkaar. Bij goed onderwijs spreekt iedereen dezelfde taal, de taal van het leren. Geen taal over beleidsvoering of eigenbelang. De term teaching to the test, staat niet in het vocabulaire van deze leergemeenschap. De lerenden leren om het leren en niet om het resultaat. Dat is slechts een gevolg van het leren. Het zal ook blijken dat wanneer men zich meer focust op het leerproces, dit een positieve invloed heeft op de resultaten. In deze leergemeenschap is leren een uitdaging, een inspiratiebron en mogen fouten gemaakt worden. De lerenden zijn zich bewust van de leerstrategieën die ze kunnen toepassen en weten dat ze niet alles kunnen weten. Het doel van het leren is om een zelfstandig individu te creëren die in staat is om kritisch te denken, problemen te analyseren en oplossingen te bedenken zodat het een positieve bijdrage kan leveren aan de complexe wereld om zich heen. Door het dragen van dit innerlijke kompas zal de lerende er zijn hele leven profijt van hebben.

Dit klinkt misschien als een utopie maar het kan! En OOg heef ook wel een idee hoe....

dinsdag 22 oktober 2013

Passie als uitgangspunt

Twee jaar geleden heb ik voor de publicatie van het boekje 'Ambachten, timmeren en construeren' een stuk geschreven over Passie in het onderwijs. Ik stelde mijzelf de vraag hoe dit universele begrip (passie, passion, pasión) wordt toegepast over de hele wereld. Maar het is vooral een pleidooi geworden om passie als uitgangspunt in het onderwijs en het werkveld van een individu te gebruiken. Wat toevallig (niet dus) ook onderdeel van de visie van OOg is.

donderdag 10 oktober 2013

Gaan de Nederlandse leerlingen gebukt onder prestatiedruk?

In de aflevering van Altijd Wat op 8 oktober over onderwijs worden 'hot items' als keuzestress, prestatiedruk, excellentie en hoogbegaafdheid belicht vanuit verschillende perspectieven. De frisse benadering en de verbinding die wordt gelegd met, niet voor de hand liggende, vakgebieden spreken mij erg aan. Deze animatie met wat feiten op een rij vond ik erg sterk.

donderdag 3 oktober 2013

Ormie is een doorzetter

Deze is echt hilarisch en wil ik je niet onthouden (met dank aan mijn collega Tom Witjes). 
'Ormie the Pig' traint de habits of mind. 
Kijk het filmpje en ontdek welke! (het zijn er een stuk of 5)


dinsdag 1 oktober 2013

Nationale onderwijsweek 2013

Op maandag 30 september 2013 vond de opening van de Nationale OnderwijsWeek plaats en organiseerde Almere een landelijk congres over het thema van de OnderwijsWeek: Onderwijs 2.0; over onderwijs anno nu en over de uitdagingen waar het onderwijs voor staat. Almere heeft gisteren het stokje overgenomen van Breda, die in het afgelopen jaar het predikaat Onderwijsstad met verve heeft gedragen.

zondag 22 september 2013

Ik ben gastblogger!

Vanaf morgen zijn mijn blogs over 'onderwijs in de praktijk' te lezen op www.klasvanjuflinda.nl
Ik heb meegedaan aan een schrijfwedstrijd en ben door Linda gevraagd om gastblogger te worden. Haar website is razend populair en wordt maandelijks duizenden keren bezocht. Ik vind het heel leuk dat ik mijn ervaringen uit het onderwijs hier met de lezers kan delen. Natuurlijk blijf ik hier ook blogberichten posten maar die zijn meer gericht op de ontwerpende kant van onderwijs.

zaterdag 21 september 2013

Onderwijs vermogen van morgen

Afgelopen donderdagavond was er een gesprek in de Balie in Amsterdam over "het onderwijs vermogen van morgen".  Vier gezaghebbers in het onderwijsveld gingen met elkaar het gesprek aan over de toekomst van het onderwijs. Aanwezig waren Prof. Luc Stevens, Prof. Gert Biesta, Prof. Jan Antonie Bruijn en Prof. Roger Standaert. De avond bestond uit twee delen. Eerst spraken de mannen aan tafel om de beurt over hun speerpunten en na de pauze kwamen ook de mensen uit 'de tweede ring' aan het woord. Een gemis vond ik wel dat er deze avond geen docenten aan het woord zijn geweest.

dinsdag 3 september 2013

Talentontwikkeling, een nieuw woord


Talentontwikkeling, het staat nog niet in de Van Dale maar voor OOg is het een van de kernbegrippen van de visie die ze uitdraagt. Het is een term die zo nu en dan boven komt drijven binnen de onderwijsvernieuwingen. Helaas ook in negatieve zin met het gebrek aan talentontwikkeling
OOg vindt dat talentontwikkeling de fundering moet vormen van gedegen onderwijscultuur binnen een school/instelling.

maandag 2 september 2013

Leer en geniet!

Alle scholen zijn weer begonnen. Dat het maar een leerzaam jaar mag worden voor leerlingen, ouders en leerkrachten!


donderdag 15 augustus 2013

Wat voor onderwijs willen wij voor onze kinderen?

Iedereen kent wel de verschillende onderwijsconcepten (Jenaplan, Montessori, Dalton, Freinet, Vrije School, Iederwijs) van de afgelopen decennia die een nieuwe kijk op de ontwikkeling van kinderen hebben gegeven. Inmiddels bevindt het onderwijs zich in een stroomversnelling en een kantelfase. Nieuwe initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond. Elk idee heeft voorstanders en tegenstanders, positieve en negatieve elementen. Maar waar doe je goed aan? Oordeel zelf.
Een kleine greep uit de onderwijsvernieuwende beweging in Nederland:

zaterdag 10 augustus 2013

Hallo, is daar iemand?

Toen ik een klein meisje was vond ik de wereld om mij heen heel fascinerend. Ik dacht veel na over de bekende 'hoe-en-waarom' vragen. Het ontstaan van de wereld, het geloven in.... en leven en dood. De vraag die mij vooral bezig hield was: "als ik dood ben, hoe kan ik dan weten wat er allemaal op de wereld gebeurt?" Het was een raadsel voor me. Ik wilde niks missen. In mijn ogen (in de ogen van mijn moeder vast anders) was dit de reden dat mijn moeder met een filosofisch boek van Jostein Gaarder kwam aanzetten: "De wereld van Sophie" of "Hallo, is daar iemand?". Ik weet niet zeker meer welke het was, misschien wel allebei. Maar het was geloof ik niet zo'n succes. Misschien was het te moeilijk of was ik nog te jong maar ik waardeer de poging wel. Zeker nu ik weet wat ik weet.

zondag 4 augustus 2013

De nieuwe generatie behoort door onderwijs niet te worden opgeleid tot 'gamers' maar tot kenners van de cultuur.

Op zaterdag 29 juni verscheen er een artikel in de volkskrant van schrijfster en filosofe Joke Hermsen.  Daarin bekritiseert zij de Ipadschool van Maurice de Hond met het pleidooi: "We willen een Hannah Arendtschool in plaats van een Steve Jobsschool !"

Hannah Arendt (1906-1975) was een Joods-Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denker. Hermsen gebruikt het gedachtengoed van Arendt als inspiratiebron om de verhouding tot nieuwe communicatietechnologie en de rol die deze binnen het onderwijs zou moeten spelen, te belichten. Daarbij stelt ze wel dat het terugdraaien van technologische ontwikkelingen onmogelijk maar ook onwenselijk zijn. Het is alleen de vraag in welke mate de nieuwe technologie een rol moet spelen. Technologie hoort in het onderwijs, daar ontkomen we niet aan. Maar zetten we het in als ondersteunend middel of als doel op zich, zoals de Ipadschool?

Hermsen voert verschillende argumenten aan waarom het implementeren van een nieuw schoolmodel, zonder wetenschappelijke onderbouwing, een nadelig effect kan hebben op de samenleving. Een selectie:

* Onder cultuur verstaan we de omgang met de minst nuttige en meest wereldlijke dingen: de werken van kunstenaars, dichters, musici en filosofen. De nieuwe generatie behoort door onderwijs niet te worden opgeleid tot 'gamers' maar tot kenners van de cultuur. "Een samenleving die geen belang hecht aan cultuur gaat naar de filistijnen", aldus Arendt.
* "Geen kritische vragen stellen, staat gelijk aan niet nadenken" meende Arendt. De passieve houding van online leren heeft gevolgen voor ons brein. In verschillende onderzoeken wordt gewaarschuwd voor nadelige effecten van de digitale technologie zoals: concentratiestoornissen, geheugenproblemen, hyperactiviteit, rusteloosheid, stressverschijnselen, onlineneurose, slapeloosheid en verslavingsgedrag.
* Het woord 'school' stamt af van het Griekse schole, dat vrije tijd betekent. Onderwijs was namelijk iets waarvoor je vrije tijd moest hebben. Plato's Academie was een beroemde school in Athene waar hij jonge burgers filosofisch onderrichtte. Aristoteles was een van zijn belangrijkste en bekendste leerlingen. Volgens Plato gelden rust en aandacht als belangrijkste voorwaarden om te denken. Pas als het brein in ontspannen toestand verkeerd en geen nieuwe input te verwerken krijgt, kan het creatief zijn en iets nieuws verzinnen. Daarom krijgen we goede ideeën pas in bed, als we eigenlijk willen slapen. Het brein krijgt de rust om na te denken. Het citaat van Cato onderstreept dit: "nooit is de mens actiever dan wanneer hij niets doet."
* Permanent online zijn is niet alleen een overbelasting van het brein, maar ook een belemmering van de ontwikkeling van cognitieve en creatieve vermogens. Het zappen, surfen en doorklikken overprikkelt het brein en maakt het overspannen, waardoor leerlingen geen nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen. Het door de industrie geprepareerde digitale formats leiden tot steeds meer hetzelfde denken waardoor de pluraliteit (het onderling van elkaar mogen verschillen) onder druk komt te staan.
* Denken is volgens Hannah Arendt iets wat nog niet gedacht, verwoord of verbeeld is. Het onderscheidt zich van kennen en weten, die zich juist op de aanwezige feiten richt. Onderwijs zou niet alleen gericht moeten zijn op het overbrengen van feitenkennis, maar ook moeten aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachten.
* De hele dag voor een beeldscherm zitten heeft ook gevolgen voor onze sociale vaardigheden en empathisch vermogen. 80 procent van communicatie is non-verbaal. We peilen, onderzoeken, interpreteren en beschouwen de lichaamstaal van onze gesprekspartner. Als we uitsluitend via beeldschermen communiceren, verleren we niet alleen deze sociale vaardigheden, maar worden we ook minder empathisch en kunnen we moeilijker echte verbintenissen met anderen aangaan.
* Tenslotte mogen de nadelige fysieke gevolgen ook niet onvermeld blijven. Ipad-onderwijs werkt het verlies van zintuigelijke ervaringen (het schrift, papier, inkt, verf en klei, geur), die de verbeelding stimuleren en leerprestaties bevorderen, in de hand. Ook de gevolgen van het voortdurend stilzitten, naar een beeldscherm staren zijn te voorspellen. Overgewicht, muisarmen, verkrampte nekwervels en migraines en verkeerde houdingen om ze maar eens op te noemen.


Joke Hermsen start heel terecht de discussie over de wenselijkheid van een nieuw schooltype als deze. Er zijn voor- en tegenstanders die ieder hun eigen motieven hebben. Wat herkenbaar voor OOg in dit geheel is, is dat leerlingen in deze maatschappij niet meer kunnen drijven op kennis alleen. Er moet een juiste balans gevonden worden tussen technologie, vaardigheden (in de brede zin van het woord) en talentontwikkeling, zonder het verlies van zintuigelijke en sociale vaardigheden. De ipad kan een toegevoegde waarde zijn op bepaalde momenten, maar hoeft geen hoofdrol te spelen. Het bieden van rust en ruimte voor het brein om te denken is cruciaal. De Habits of Mind geven hier denk ik een holistisch antwoord op dit dilemma. We moeten geen eenheidsworsten willen produceren, maar creatieve, zelfstandige en kritische denkers die onze samenleving verrijken !
 

woensdag 17 juli 2013

Groep 8'ers verlaten basisschool

Het is weer zover, een nieuwe lichting pubers verlaat hun vertrouwde basisschool op zoek naar een volgend avontuur. Voor de één is het loslaten een emotionele happening, de ander zit in zijn gedachten alweer ergens anders. Een nieuwe school met nieuwe klasgenootjes, nieuwe vakken en nieuwe leraren. Misschien wel verder weg en grootschaliger dan ze gewend waren. Staan ze stevig in hun schoenen? Hebben ze een schat aan zelfkennis opgebouwd die ze op waarde weten te schatten? Kennen ze hun eigen valkuilen en weten ze waarin te kunnen floreren?

Op de middelbare school komt er heel veel op de kinderen af. Het tempo ligt een stuk hoger en er wordt een hoge mate aan zelfverantwoordelijkheid verwacht. Hebben de kersverse leerlingen de tools in handen om keuzes te maken, te plannen, kennis te vergaren en door te zetten tot hun doel bereikt is? Hebben ze eigenlijk wel een doel? Weten ze waar ze naartoe willen, waarom ze doen wat ze doen? De jaren vliegen voorbij en straks moeten ze alweer een keuze maken voor een vervolgopleiding. En zonder een intensieve begeleiding is gebleken dat veel jongeren een verkeerde keuze maken. Dit heeft onder andere geleid tot een disbalans in de arbeidsmarkt en een groeiende jeugdwerkloosheid.

Dit is te voorkomen door kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met alles wat de wereld te bieden heeft. Laat ze met al hun zintuigen ervaren wat er allemaal te kiezen valt. Nodig experts uit die met passie over hun werk praten. Organiseer clinics, workshops en excursies. Laat kinderen hun talenten en passies ontdekken en maak ze daar bewust van. Dan zijn ze na de middelbare school helemaal klaargestoomd voor een leven lang lerende maatschappij!

dinsdag 18 juni 2013

Durf te dromen

Wat een mooi filmpje over het ontstaan van Panyee FC. Met doorzettingsvermogen, creativiteit, innovatie, samenwerking en het nemen van verantwoorde risico's is niets onmogelijk!! Durf te dromen....


zaterdag 8 juni 2013

Nieuw project

OOg is een paar weken geleden een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met WorkshopsOpMaat. Door een gedeelde visie over het ontwikkelen van talenten ontstond er al snel het idee om de krachten te bundelen. Inmiddels begint dit unieke project steeds meer vorm te krijgen en groeit het enthousiasme. Door het combineren van dans en rap met zware onderwerpen ontstaat er een goede mix van persoonlijke groei en talentontwikkeling. Deze manier van benaderen is nog niet eerder vertoond op dit gebied. Het project is bedoeld voor basisschool leerlingen van 8 tot 12 jaar. Nieuwsgierig naar meer? Laat dan even een berichtje achter. En houd ondertussen de blog in de gaten voor meer informatie over dit project!

vrijdag 31 mei 2013

Habits of Mind als taal

De Habits of Mind passen in een patroon van educatieve trends en programma's die een gemeenschappelijke filosofie van onderwijs delen. Een filosofie richting een breder en meer panoramisch levenslang leren. Wanneer het hele team van een school de Habits of Mind adopteert worden niveaus en vakgebieden overstegen. De visie leidt tot een consistente en vertrouwde leeromgeving. Een klein voorbeeld: In experimentele programma's en praktische schoolhervormingen zien we dat wanneer leerlingen over een langere periode worden behandeld als intelligente wezens, ze ook echt slimmer worden!

dinsdag 7 mei 2013

Gedicht

"Anders dan anderen
Maar toch weer gewoon
Uniek met een talent
Dat ben jij en dat zijn zij
Hetzelfde, op een andere manier
Gewoon er zijn, dan ben je hier"


dinsdag 30 april 2013

The King's Speech

Op deze feestelijke dag is de prins Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd. Zijn moeder, inmiddels prinses Beatrix, heeft afstand gedaan van de troon en ruimte gemaakt voor een nieuwe generatie. In de speech van de nieuwe Koning Willem-Alexander maakt hij van de gelegenheid gebruik om zijn moeder nog eens hartelijk te bedanken. Hij presenteert zich als een krachtige en zelfverzekerde Koning en weet nu al zijn eigen stempel te drukken op dit ambt. Daarbij heeft hij altijd al bijzonder veel aandacht gehad voor de sportwereld. Een sportieve wereld waar het talent van mensen voor verbinding zorgt. In zijn speech haakt hij in op de kracht van ons volk en motiveert hij tot persoonlijke groei. Dit is ook kenmerkend voor de visie en werkwijze van OOg.

maandag 15 april 2013

Deze moet je gezien hebben

Combineer kennis met visie en gebruik daarbij je talent(en) en je hebt een formule tot succes! De filmpjes van RSA animate zijn hier een fantastisch voorbeeld van, erg inspirerend!


vrijdag 29 maart 2013

Geen Habit voor even maar voor het leven!

De 16 Habits, beschreven in het boek "Learning and leading with Habits of Mind" door Art Costa en Bena Kallick, zijn the missing link in het Nederlandse onderwijs. Jarenlang is er onderzoek gedaan naar wat mensen succesvol maakt. Hier zijn onder andere typerende karaktereigenschappen uitgekomen die ieder mens kan ontwikkelen. Denk aan volharding, flexibiliteit, creativiteit, samenwerken en met deze zijn er nog veel meer. En om namens de habits te spreken, het lijstje is nooit af. Er blijft altijd ruimte voor verbetering/vernieuwing.

maandag 25 maart 2013

Flipped-learning

Een vernieuwend concept dat inspeelt op de digitalisering van de samenleving met aandacht voor het individu.